WenDo

Czym jest WenDo?

WenDo to metoda, która ma na celu naukę samoobrony i budowania asertywnej postawy. Skierowana jest do dziewcząt, kobiet i osób, które odebrały socjalizację do roli kobiety ponieważ opiera się na wspólnocie tego doświadczenia. Kształtowała się na przełomie lat 60/70 XX w. w Kanadzie.

WenDo nie jest sztuką walki. Jest warsztatem podczas którego uczymy się jak skutecznie chronić swoich granic zarówno fizycznych jak i psychicznych. Uczymy jak reagować na przemoc. WenDo wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie sprawczości.

Podczas warsztatów WenDo uczymy:

 • uwolnień
 • ciosów i kopnięć
 • korzystania z głosu
 • asertywnej komunikacji
 • dbania o dobrostan

Informacje dla osób uczestniczących:

Jeśli chcesz uczestniczyć w warsztacie WenDo koniecznie zgłoś nam, osobom prowadzącym, następujące sytuacje:

 1. Problemy zdrowotne, urazy i kontuzje, fakt bycia w ciąży, niepełnosprawności – te informacje pomogą nam dostosować ćwiczenia do Twoich potrzeb.
 2. Chęć uczestnictwa razem z osobą bliską (np. matka i córka) bądź osobą, z którą jesteś w relacji hierarchicznej (np. kierowniczka i pracownica) – skonsultuj z nami tę sytuację.
 3. Złe samopoczucie podczas warsztatu.

Prosimy Cię:

 1. Jeśli jesteś w trakcie leczenia psychiatrycznego lub terapii skonsultuj udział w warsztacie z lekarzem_ką, psychologiem_żką.
 2. Warsztat stanowi całość od pierwszej do ostatniej godziny, dlatego wymagana jest obecność na całych zajęciach. Przyjdź punktualnie.
 3. Weź wygodny strój i obuwie.

W czasie warsztatów masz prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanym ćwiczeniu.

Informacje organizacyjne:

Warsztaty WenDo trwają 12 godzin zegarowych (w tym przerwy), w wariantach:

 • dwa dni po 6 godzin
 • trzy dni po 4 godziny
 • cztery dni po 3 godziny

Warsztaty krótsze niż 12 godzin zegarowych nie są warsztatami WenDo ale mogą zawierać elementy inspirowane tą metodą.

W warsztatach mogą uczestniczyć osoby od 7 roku życia bez limitu wieku. Grupy powinny być zbliżone do siebie doświadczeniem. Przykładowe przedziały wiekowe to: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat, 18-21 lat, 20-26 lat, 25-35 lat, 65+ itp. Każdorazowo konsultujemy zakres wieku w zależności od innych czynników.

Grupa może liczyć od 8 do 14 osób. W przypadku prowadzenia warsztatu przez jedną trenerkę maksymalnie 10 osób.

Sala warsztatowa powinna liczyć min. 25mkw wolnej przestrzeni i umożliwić wszystkim osobom uczestniczącym siedzenie we wspólnym kręgu.

Koszt warsztatu WenDo to około 4500zł.

Warsztaty prowadzimy w duecie trenerskim Iza Gawęcka i Gabriela Galdámez Muñoz: Bodyworkerka, feministka. W życiu prywatnym i zawodowym interesuje się tematem integracji i połączenia (z własnym ciałem, innymi osobami, przyrodą) oraz dobrostanem psychofizycznym i społecznym. Współtwórczyni ekofeministycznego kolektywu W(y)Puszczone, zajmującego się organizacją wzmacniających obozów leśnych dla dziewczynek* i kobiet* oraz kolektywu Ucieleśnienie, zajmującego się wspieraniem oddolnych grup aktywistycznych poprzez indywidualne sesje masażu i warsztaty.