CV

Edukacja, kultura, zarządzanie.

Wykształcenie

➔ Fundacja Autonomia, Akademia Treningu WenDo 2 (samoobrona i asertywność),

➔ Stowarzyszenie STOP: 22. Szkoła Trenerska,

➔ Uniwersytet Gdański: Kulturoznawstwo, studia magisterskie, spec. Kultura audiowizualna,

➔ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Kulturoznawstwo, studia licencjackie,

spec. Teatrologia i filmoznawstwo, Zarządzanie w kulturze. 

Doświadczenie

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Program Projektor i Stypendia Pomostowe, koordynatorka projektu Akademia Krytycznego Myślenia oraz specjalistka ds. fundraisingu (od 2021)

Polski Czerwony Krzyż, specjalistka ds. organizacyjnych, projekt dla wolontariuszy młodzieżowych Aktywni na 100 lat (2019–2021)

Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, instruktorka teatralna (2018–2019)

Okno na teatr, koordynatorka, producentka, facylitatorka (od 2012)

O.K. Centrum Języków Obcych, specjalistka ds. organizacyjnych, projekt dla osób bezrobotnych Młodzi i aktywni (2017–2018)

Centrum Kultury w Lublinie, koordynatorka Punktów Kultury, prowadzenie dwóch mini-placówek kulturalnych na dzielnicach zagrożonych wykluczeniem społecznym (2015–2017)

Ostatnie doświadczenia trenerskie

Stowarzyszenie Studnia Pamięci, facylitatorka procesu artystycznego

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, tutorka w Programie Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury

Akcja Demokracja, facylitatorka Akademii Aktywizmu i Kampaniowania

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, trenerka podczas NieKolonii rozwojowych dla Innowatorów_ek Społecznych

Przyjdź poMoc – wsparcie osób w kryzysie bezdomności w powiecie skarżyckim, trenerka szkolenia dla wolontariuszy_ek

Instytut Teatralny, trenerka podczas szkolenia dla beneficjentów programu Lato w teatrze 2022

Szkolenia

Umiejętności trenerskie:

Dramowa Akademia Wolontariacka, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-klatka, 

Kurs Teatru Forum, Fundacja DramaWay,

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja KLAMRA, 

Akademia Animatora, Stowarzyszenie KLANZA

Zarządzanie projektami:

Inkubator Animacji Kultury, Warsztaty Kultury w Lublinie,

Zarządzanie w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, 

Partycypacja w obszarze kultury. Włączanie odbiorców w kształtowanie oferty instytucji kulturalnych, Fundacja Pole Dialogu

Teatr:

Warsztaty z dramaturgii tańca, Lubelski Teatr Tańca,

Scena Debiutu, kurs reżyserski, Teatr Ochoty,

Warsztaty teatralne, Akademia Sztuki i Kultury

Ewaluacja:

Kurs ewaluacyjny Youth Impact, półroczny staż i tutoring, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej