CV

Kultura, NGO, zarządzanie.

Wykształcenie

➔ Fundacja Autonomia, Akademia Treningu WenDo 2 (samoobrona i asertywność),

➔ Stowarzyszenie STOP: 22. Szkoła Trenerska,

➔ Uniwersytet Gdański: Kulturoznawstwo, studia magisterskie, spec. Kultura audiowizualna,

➔ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: Kulturoznawstwo, studia licencjackie,

spec. Teatrologia i filmoznawstwo, Zarządzanie w kulturze. 

Doświadczenie

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – Program Projektor i Stypendia Pomostowe, koordynatorka projektu Akademia Krytycznego Myślenia

Polski Czerwony Krzyż, specjalistka ds. organizacyjnych, projekt dla wolontariuszy młodzieżowych Aktywni na 100 lat (2019–2021)

Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie, instruktorka teatralna (2018–2019)

Okno na teatr, koordynatorka, producentka, facylitatorka (od 2012)

O.K. Centrum Języków Obcych, specjalistka ds. organizacyjnych, projekt dla osób bezrobotnych Młodzi i aktywni (2017–2018)

Centrum Kultury w Lublinie, koordynatorka Punktów Kultury, prowadzenie dwóch mini-placówek kulturalnych na dzielnicach zagrożonych wykluczeniem społecznym (2015–2017)

Ostatnie doświadczenia trenerskie

Fundacja Strefa Dorastania, proces rozwojowy dla animatorów i animatorek pracujących z dziećmi

Stowarzyszenie EZG, cykl warsztatów zmierzających do stworzenia strategii rozwoju

Stowarzyszenie Studnia Pamięci, facylitatorka procesu artystycznego

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, tutorka w Programie Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury

Fundacja Tu i Tam, trenerka, szkolenia z zakresu wolontariatu, aktywizmu, przeciwko hejtowi

Prywatna praktyka, trenerka WenDo, szkolenia z zakresu samoobrony i asertywności dla kobiet

Akcja Demokracja, facylitatorka Akademii Aktywizmu i Kampaniowania

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, trenerka podczas NieKolonii rozwojowych dla Innowatorów_ek Społecznych

Przyjdź poMoc – wsparcie osób w kryzysie bezdomności w powiecie skarżyckim, trenerka szkolenia dla wolontariuszy_ek

Instytut Teatralny, trenerka podczas szkolenia dla beneficjentów programu Lato w teatrze 2022

Szkolenia, kursy

Umiejętności trenerskie:

Dramowa Akademia Wolontariacka, Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-klatka, 

Kurs Teatru Forum, Fundacja DramaWay,

Akademia Animacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja KLAMRA, 

Akademia Animatora, Stowarzyszenie KLANZA

Zarządzanie projektami:

Inkubator Animacji Kultury, Warsztaty Kultury w Lublinie,

Zarządzanie w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, 

Partycypacja w obszarze kultury. Włączanie odbiorców w kształtowanie oferty instytucji kulturalnych, Fundacja Pole Dialogu

Teatr:

Warsztaty z dramaturgii tańca, Lubelski Teatr Tańca,

Scena Debiutu, kurs reżyserski, Teatr Ochoty,

Warsztaty teatralne, Akademia Sztuki i Kultury

Ewaluacja:

Kurs ewaluacyjny Youth Impact, półroczny staż i tutoring, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Inne:

Uprawnienia kierownika kolonii, Prawo jazdy kat. B.