Iza Gawęcka Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Projekt Świat i MY(ślimy krytycznie) realizowany jest z dotacji programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

To projekt, który odpowiada na problem marginalizowania rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, kluczowej dla świadomego i aktywnego obywatelstwa,  w podstawowej edukacji. Doprowadzi on do powstania praktycznego modelu edukacyjnego rozwijającego tę kompetencję u uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do zastosowania w różnych formach edukacji.

Na działanie składa się: rekrutacja 100 osób, organizacja dwóch kursów e-learningowych, warsztaty online, opracowanie modelu edukacyjnego, organizacja zajęć w 40 szkołach, publikacja, konferencja. www.akademiakrytycznegomyslenia.pl

Efekty projektu:

  • 68 przeprowadzonych warsztatów 3godzinnych w szkołach,
  • 170 osób uczestniczących – nauczycielskich i studenckich,
  • dwa kursy e-learningowe dostępne na Spotify
  • raport ewaluacyjny,
  • publikacja zawierająca model edukacyjny,
  • Kongres Uczysz Się Od Dziecka.

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich (1 932 701, 40 zł)

Celem projektu Aktywni na 100 lat jest aktywizacja i zorganizowanie ścieżki zdobywania i doskonalenia przez osoby młode umiejetności społecznych ważnych na rynku pracy poprzez udział w warsztatach, wolontariat oraz zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowej i grup reprezentujących młodzież.

Najważniejsze wydarzenia: #PolskaCzystaKomórka – akcja na TikToku osiągnęła 10 milionów wyświetleń; organizacja wyjazdu szkoleniowego do Firleja dla 40 młodych liderów/ek; organizacja Gali Wolontariatu dla 1000 osób; koordynacja grupy młodzieżowej w Lublinie. https://pck.lublin.pl/aktywni-na-100-lat/

Projekt Młodzi i AKTYWNI! finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 908 948, 38 zł)

Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność 144 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET, osób, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego, osiągnięta w okresie II.2017r.-IV.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia Uczestników Projektu.

Najważniejsze działania: rekrutacja uczestników, organizacja szkoleń, prowadzenie przetargów, wsparcie stypendialne i wsparcie w organizacji staży. http://projektyokcjo.pl/mlodzi-i-aktywni/

Aplikowanie o środki:

2012 – Młodzież w działaniu (Komisja Europejska) – “Okno na teatr” – 5 tys. Euro

2018 – Edukacja kulturalna (MKiDN) – “Okno na teatr – archeologia lokalna” – 30 tys. zł

2019 – Lato w teatrze (Instytut Teatralny) – “Sekret klęczącego drzewa” – 36 tys. zł

Kultura dostępna (NCK) – “Jazda na kulturę!” – 12 tys. zł (z odwołania)

2020 – Ojczysty – dodaj do ulubionych (NCK) – “Okno na teatr 2020” – 25 tys. zł

2021 – Kultura interwencje (NCK) – “Okno na teatr 2021” – 33 tys. zł

Lato w teatrze (Instytut Teatralny) – “Okno na teatr w Kraśniczynie” – 38 tys. zł

2022 – Patriotyzm Jutra (Muzeum Historii Polski) – “Trzy razy Modrzewska” – 32 tys. zł

Aplikacje na działania zaangażowane społecznie do takich funduszy jak: FemFund, X minus Y, Fuegro, Guerilla Foundation.