Zarządzanie projektami

Projekt Świat i MY(ślimy krytycznie) realizowany jest z dotacji programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

To projekt, który odpowiada na problem marginalizowania rozwoju kompetencji krytycznego myślenia, kluczowej dla świadomego i aktywnego obywatelstwa,  w podstawowej edukacji. Doprowadzi on do powstania praktycznego modelu edukacyjnego rozwijającego tę kompetencję u uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do zastosowania w różnych formach edukacji.

Na działanie składa się: rekrutacja 100 osób, organizacja dwóch kursów e-learningowych, warsztaty online, opracowanie modelu edukacyjnego, organizacja zajęć w 40 szkołach, publikacja, konferencja. www.akademiakrytycznegomyslenia.pl

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich (1 932 701, 40 zł)

Celem projektu Aktywni na 100 lat jest aktywizacja i zorganizowanie ścieżki zdobywania i doskonalenia przez osoby młode umiejetności społecznych ważnych na rynku pracy poprzez udział w warsztatach, wolontariat oraz zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowej i grup reprezentujących młodzież.

Najważniejsze wydarzenia: #PolskaCzystaKomórka – akcja na TikToku osiągnęła 10 milionów wyświetleń; organizacja wyjazdu szkoleniowego do Firleja dla 40 młodych liderów/ek; organizacja Gali Wolontariatu dla 1000 osób; koordynacja grupy młodzieżowej w Lublinie. https://pck.lublin.pl/aktywni-na-100-lat/

Projekt Młodzi i AKTYWNI! finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 908 948, 38 zł)

Celem głównym projektu jest podniesiona zdolność 144 osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET, osób, które zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego, osiągnięta w okresie II.2017r.-IV.2018r. poprzez udział w projekcie i otrzymanie przez Uczestników Projektu kompleksowego wsparcia prowadzącego do zatrudnienia Uczestników Projektu.

Najważniejsze działania: rekrutacja uczestników, organizacja szkoleń, prowadzenie przetargów, wsparcie stypendialne i wsparcie w organizacji staży. http://projektyokcjo.pl/mlodzi-i-aktywni/