Iza Gawęcka Punkt Kultury

Punkt Kultury

Misją Punktów Kultury jest prowadzenie działań społecznych i kulturalnych dla mieszkańców i z mieszkańcami Starych Bronowic oraz ul. 1 Maja w Lublinie. Są to dwie placówki, których koordynacją, diagnozą i animacją zajmowałam się w latach 2015–2017.

Mieszkańcy Lublina, wybierając projekty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego, czytali o tym projekcie: Przeznaczeniem placówki jest szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna. Prowadzone przez nas zajęcia przygotowujemy na podstawie wcześniejszych rozmów z mieszkańcami, tak by odpowiadały ich potrzebom i gustom. Są to działania warsztatowo-edukacyjne, nastawione na określony rezultat, jak np. przygotowanie niebanalnego pikniku, wystawy, programu artystycznego opartego na energii mieszkańców. Miejsce ma stać się epicentrum społecznej aktywności. Istotnym elementem projektu jest wydobycie potencjału kulturowego wskazanych dzielnic.

Festiwal Otwartych Podwórek – działanie realizowane w przestrzeni Starych Bronowic. Przez kilka miesięcy pracowaliśmy animacyjnie z dorosłymi mieszkańcami nad adaptacją podwórek do ich potrzeb – wspólnie konstruowaliśmy ławki, stoliki, kompostowniki, donice, elementy zabawkowe dla dzieci. Na finał zaprosiliśmy artystów i artystki, których występy, działania były dopasowane do specyfiki przestrzeni i potrzeb mieszkańców danej kamienicy. Festiwal to czas sąsiedzkiej gościnności oraz szansa na zobaczenie czegoś zupełnie nowego i spotkanie artystów na własnym podwórku, O naszym działaniu opowiadałam podczas Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

Stragan Artystyczny i 100 urodziny targu. Oprócz zapraszania mieszkańców do odwiedzenia Punktu Kultury same postanowiłyśmy wyjść do ludzi. A dokładniej – na pobliskie targowisko. Wiosną na targu znajdującym się między ulicami Pocztową, Kunickiego i 1 Maja stanął Stragan Artystyczny. Reguły obowiązujące przy straganie opierały się, jak to na targu, na transakcji. Upominki, usługi (np. zmierzenie ciśnienia), drobne pomoce oferowałyśmy w zamian za odpowiedź na krótkie pytanie. W ten sposób zebrałyśmy materiał do diagnozy lokalnej. Praca na targu oraz odbywające się w Punkcie Kultury zajęcia dla dzieci zidentyfikowały go jako bardzo ważną przestrzeń dla mieszkańców, dlatego zorganizowałyśmy 100 urodziny targu z tortem, muzyką na żywo i wieloma atrakcjami w przestrzeni targowiska.

Nibylandia – dzielnica cudów. Projekt zrealizowany z dziećmi i młodzieżą mieszkającymi na Starych Bronowicach, w miejscu nazywanym dzielnicą cudów, i to niekoniecznie tych dobrych. A świat, którego niby nie ma, do którego trudno dotrzeć, który rządzi się swoimi prawami, i który opanowany jest przez dzieci to przecież Nibylandia z książek o Piotrusiu Panie. Podczas dwutygodniowych półkolonii Latoteatralnych postanowiłyśmy pokazać, że to naprawdę “dzielnica cudów”, ale tych pozytywnych: wzajemnych uśmiechów, twórczego podejścia do życia, wspólnego spędzania czasu i żywiołowości młodych mieszkańców. Stworzyliśmy widowisko, które zaprezentowaliśmy w pobliskim parku. Jeden z mieszkańców, jak to do teatru, przyszedł w garniturze.

Bitwa o Stare Bronowice – to jedna z wielu imprez organizowanych przez nas w przestrzeni dzielnicy. Zaprosiliśmy osoby rapujące, tańczące breakdance, malujące graffiti, odpowiadając na zainteresowania lokalnej młodzieży. Wydarzenie kontynuowane jest do dziś i zostało zaanektowane przez lubelskie środowisko hip-hopowe.

Jednym z działań zainspirowanych kulturą hip-hop było stworzenie piosenki i teledysku Najlepsza broń.