Iza Gawęcka Kolektyw Polka

Kolektyw Polka

Skupia kobiety pochodzące z różnych miast i działające w różnorodnych inicjatywach. To doświadczone aktorki, reżyserki, menedżerki kultury i działaczki społeczne. Grupa zawiązała się w 2016 roku podczas wspólnej pracy ze społecznością ulicy 1 Maja w Lublinie. Na podstawie rozmów z mieszkankami i pracownicami tej przestrzeni Dorota Ogrodzka i Agnieszka Pajączkowska stworzyły tekst Dramaturgie pracy kobiet. Czytanie performatywne odbyło się w tym samym miejscu, gdzie zebrany został materiał – na ulicy 1 Maja. W dalszej drodze artystycznej zespół eksploruje temat pracy kobiet, eksperymentując na styku animacji kultury i teatru dokumentalnego.

W skład Kolektywu wchodzą: Alicja Brudło, Izabella Gawęcka, Iwona Konecka, Anna Sadowska.

Spis kobiet to spektakl-pułapka. Jej mechanizm tworzy się na naszych oczach, łapiemy się w nią sami, ulegając naszym przyzwyczajeniom w myśleniu o pracy i o kobietach. Tekst, na którym bazuje przedstawienie, powstał z rozmów i ze spotkań z kobietami pracującymi na ul. 1 Maja w Lublinie. Na krótkim odcinku miasta, pomiędzy dworcem kolejowym a ruchliwym skrzyżowaniem, mieści się ponad siedemdziesiąt punktów usługowych i handlowych. Pracują w nich kobiety: młode, starsze, zadowolone, sfrustrowane – ich głosy układają się w niejednorodną opowieść o zmieniającej się Polsce, o pieniądzach, o codziennym radzeniu sobie, o aspiracjach, o dzieciach, mężczyznach, o społeczeństwie. W spektaklu wszystkie one zostaną postawione przed niezwykłym wyzwaniem i niezwykłą szansą. Która z nich ją wykorzysta?

Artykuł o spektaklu w Krytyce Politycznej.

Kuracjuszki – to teatralny projekt artystyczno-edukacyjny, dla którego punktem wyjścia jest historia obozu internowania w Gołdapi w roku 1982. To także historia kobiet opowiedziana przez kobiety – aktorkami i autorkami spektaklu są praktyczki teatru, aktywistki, animatorki, które teatr traktują jako sposób na komentowanie i zmianę rzeczywistości.

Kuracjuszki to także cykl działań teatralno-edukacyjnych dla szkół: warsztaty teatralno-obywatelskie i zestaw scenariuszy, w których pokazujemy, jak teatr i działania performatywne mogą stać się narzędziem do nauki, dyskusji i przetwarzania historii. A także – sposobem na twórczą ingerencję w rzeczywistość, która nas otacza.

Strona internetowa projektu.

Wybitna artystka – performance stworzony na okoliczność otwarcia Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie, gdzie jako Kolektyw byłyśmy pierwszymi rezydentkami.

Kolektyw Polka swoim działaniem zadał pytanie o to, czym właściwie jest „wartość artystyczna”? Pomyślmy – jakie mechanizmy pozwalają usankcjonować wytwór człowieka jako dzieło sztuki? Gdzie przebiega granica między naszym zwykłym, codziennym życiem a sztuką? Jak ją przekroczyć? Tym razem nie obrazy ani rzeźby, ale sami mieszkańcy Krosna – przechodnie czy odbiorcy działań galerii – zostali nobilitowani do miana dzieła sztuki w ramach przygotowanego performance’u.

Podczas wizyty zaprosiłyśmy młodzież na warsztaty, podczas których dzieliłyśmy się performerskim doświadczeniem.

Zapraszam do wysłuchania audycji o mojej działalności teatralnej w Radiu Kapitał.