inne

REŻYSERIA I QUEERSTORIA

Trzy razy Modrzewska, półroczny projekt queerstoryczno-teatralny, w którym facylitowałam proces grupowy i zajmowałam się reżyserią spektaklu.

Krystyna Modrzewska. Kim była? Czy osoby z Lublina ją jeszcze pamiętają? Co możemy wyczytać z tej biografii? Jak doświadczenia mieszkanki Lublina z okresów przedwojennego, wojennego i powojennego konfrontują się z doświadczeniami osób urodzonych po roku 2000? Ale przede wszystkim, jak poznana historia może posłużyć do rozmowy o własnej tożsamości, spojrzenia na współczesny Lublin i do jakich eksperymentów artystycznych może nas to doprowadzić?

Krystyna Modrzewska (1919-2008) — lekarka, antropolożka, pisarka, autorka książek wspomnieniowych. Urodziła się w Warszawie. Od 1929 roku mieszkała w Lublinie. W latach 1937-1939 studiowała na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Bolonii. W okresie okupacji hitlerowskiej pracowała w samorządach terytorialnych i służyła w Armii Krajowej w Garwolinie. Od grudnia 1944 roku studiowała na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS w Lublinie. W latach 1948- 1950 była starszym asystentem Katedry Antropologii Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1950 do 1956 pracowała i ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1956-1969 była docentem, a później kierownikiem Katedry Antropologii UMCS i od 1970 do 1987 roku docentem w szwedzkim Uniwersytecie w Uppsali. Od początku lat 90. ubiegłego wieku wydała dziewięć książek o charakterze wspomnieniowym. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć tryptyk: „Trzy razy Lublin” (1991), „Czas przedostatni” (1992) i „Na krawędzi chaosu” (1994) oraz książkę poświęconą rodzinnej kamienicy „Dom przy Bernardyńskiej” (1994). W swoich pamiętnikach Krystyna Modrzewska opisuje doświadczenie inności i obcości w swoim ciele towarzyszące jej od okresu dorastania.

Nagranie spektaklu, grudzień 2022: Modrzewska, Modrzewska, Modrzewska

PROJEKT ARTYSTYCZNY

KASSIA. The New Istambul Convention.

Niemal roczny proces spotkań w gronie feministek, artystek i działaczek polegający na współmyśleniu.

Celem projektu było poszukiwanie strategii oporu wobec różnych form patriarchalnej przemocy i tworzenie ponadnarodowych sojuszy między osobami działającymi feministycznie. Wszystkie elementy projektu KASSIA podejmują i łączą aktualne debaty i dyskursy feministyczne w różnych krajach, które obecnie przejawiają się w postaci ogromnych demonstracji i strajków kobiet, ale także małych inicjatyw pomiędzy nauką, aktywizmem, pracą opiekuńczą i sztuką z tematykę oraz twórczość plastyczną i opiekuńczą Kassi. Chodzi w szczególności o zapewnienie forum dla bieżących (feministycznych) inicjatyw, dyskusji i aktorów, którzy mogliby stworzyć sieć kontaktów i opracować rodzaj „Mapy działań na rzecz feministycznej przyszłości”.

Twórczynią projektu było Kainkollectiv w gronie Polska-Turcja-Niemcy.

Efekty naszej pracy można obejrzeć: KASSIA

ZESPÓŁ TRENERSKI

Jak w zegarku

Wywodzimy się z trzeciego sektora, poznałyśmy się w Szkole Trenerskiej Stowarzyszenia sTOP.  Jesteśmy mechanizmem, który nakręcają różnorodne doświadczenia i wspólne wartości. Współpracujemy z organizacjami społecznymi, instytucjami i biznesem. Sprawimy, że Twój zespół będzie działać jak w zegarku. Między nami zatrybiło, u Ciebie też zatrybi.

Więcej o ofercie: JAK W ZEGARKU